Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

ЈП "Дом"

Одлуком среза Лесковца 1960. године формиран је Општински фонд за стамбену изградњу, а 1974. године се трансформише у Самоуправну интересну заједницу становања и управљања грађевинским земљиштем у друштвеној својини.

Одлуком Скупштине општине о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге "Дом"Лесковац  1990. године, дошло је до раздвајања и формирања посебних фондова и ЈП "Дом" располаже стамбеним и пословним простором у власништву општине Лесковац.

Делатност предузећа је:

-планирање и програмирање инвестиционог и текућег одржавања стамбених, стамбено-пословних зграда и станова,

-послови продаје станова по основу откупа у складу са Законом о стамбеним односима,

-управљање пословним простором,

-инвестиционо и текуће одржавање стамбених, стамбено-пословних зграда, станова и пословног простора,

-поверавање извођења дела радова инвестиционог одржавања извођачким организацијама и стручни надзор над тим радовима,

-закључивање уговора са носиоцима станарског права и закупцима станова и сопственицима посебних делова зграда о начину одржавања стамбених зграда,

-организовање настојничке службе у стамбеним зградама или на други начин обезбеђивање исправности уређаја у стамбеним зградама и пословним простиријама (хитне интервенције),

-вођење евиденције стамбених зграда, станова и пословних просторија и њихових корисника и евиденције сопственика и корисника посебних делова стамбених зграда,

-вођење посебног књиговодства у вези управљања и пословања стамбеним и пословним простором,

-обрачун и наплата станарине и закупнине за станове и утврђивање закупнине за пословни простор,

-удруживање средства издвојених за стaмбену изградњу од продатих станова, амортизације станова и пословних зграда, ради изградње стамбених и стамбено пословних зграда,

-организовање изградње станова из редовне и солидарне изградње на начин и условима прописаним самоуправним споразумом, по коме се та средства удружују до рока одређеног Законом о стамбеним односима,

-надзиђивање стамбених и стамбено-пословних зграда и претварање заједничких просторија у станове,

-издавање станова у закуп и издавање станова у закуп и замена станова,

-закључивање уговора о коришћењу станова,

-закључивање уговора о закупу пословног простора,

-обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

Tel.016/213-216,212-351
www.jpdomleskovac.rs

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 217 гостију и нема пријављених чланова