Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Градоначелник

Др Горан Цветановић 

Датум рођења: 11. 03. 1965. године

Место боравка: Лесковац

ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

2008. године  Универзитет у Нишу, Медицински факултет, докторске студије из клиничке медицине (пред докторатом).

1984-1990. године                 

Универзитет у Нишу, Медицински факултет – лекар специјалиста интерне медицинe.

1979-1983. године

Гимназија “Станимир Вељковић – Зеле”, звање лабораторијски техничар из физике.

1975-1979. године

Основна школа “Светозар Марковић” Лесковац.


НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ:

Усавршавање у Великој Британији, у Лондону, где је боравио и похађао курсеве енглеског језика.


РАДНО ИСКУСТВО:

Савезни министар без портфеља (до 5. октобра 2000. године).

Два пута председник Скупштине града Лесковца.

Пет пута од 2001. до 2012. године Народни посланик у Републичкој скупштини.

Члан Одбора за здравство и бригу о породици и деци.

Члан Одбора за локалну самоуправу.

Члан делегације Парламентарне скупштине ОЕБС-а.

Први градоначелник Лесковца до 2009. године.

Тренутно запослен као лекар специјалиста интерне медицине на Одељењу медицине рада Дома здравља у Лесковцу.

 ДОДАТНА ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ:

Течно говори енглески језик.

Познавање рада на рачунару.

ЛИЧНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Рођени Лидер, човек неисцрпне покретачке енергије, тешко га је пратити, али је право задовољство радити са њим и учити од њега.

Харизматичан и способан, узор је својим сарадницима.

НАПОМЕНА:

Горан Цветановић је коаутор више научних радова из области медицине.

Такође је познат као љубитељ паса и за то време сви његови пси су били шампиони у земљи и иностранству.

Поседује велику личну библиотеку.

Прати дешавања у свим сферама друштва.

Први пут у историји парламентаризма, 29. 12. 2009. године поднео оставку на место народног посланика у Скупштини Републике Србије и постаје члан Српске напредне странке.

Тренутно не обавља државне функције.

На првој Изборној скупштини Градског одбора Српске напредне странке бива изабран за његовог председника.

 

Градоначелник

 • представља и заступа Град; 
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града; 
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • оснива градску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;
 • усмерава и усклађује рад градских управа;
 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета града, број и структурa запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета и број и структурa запослених у јавним предузећима Града;
 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града када га за то одреди Скупштина града; 
 • представља и заступа Градско веће;
 • сазива и води седнице Градског већа;
 • одговара за законитост рада Градског већа;
 • обуставља од примене одлуку Градског већа за коју сматра да није сагласна са законом;
 • подноси извештај Скупштини града о извршавању одлука и других аката Скупштине града, по сопственој иницијативи  или на захтев Скупштине града;
 • поставља и разрешава помоћнике Градоначелника;
 • покреће поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије, ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града онемогућава вршење надлежности Града;
 • предлаже разрешење и избор заменика Градоначелника, односно члана Градског већа;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 • одлучује о прибављању опреме мање вредности и потрошног материјала;
 • врши и друге послове утврђене, законом, Статутом и другим актима.

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 72 гостију и нема пријављених чланова