Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење за урбанизам

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ обавља:

 • покретање поступака за израду аката за припремање и доношење просторних и урбанистичких планова (Просторни план, Генерални урбанистички план, планови детаљне регулације, урбанистички пројекти);
 • послове у поступку  доношења планских докумената: израда предлога Одлуке о изради плана, сазивање Комисије за планове, припремање материјала за рад Комисије за планове, оглашавање раног јавног увида и оглашавање јавног увида , објављивање нацрта планског документа, сакупљање примедби у току раног и јавног увида, прибављање услова и сагласности јавних и јавно-комуналних предузећа, имаоца јавних овлашћења и институција на нацрт планског документа и у току раног јавног увида, израда предлога одлуке о доношењу плана и оверавање плана;
 • праћење реализације планске документације;
 • послове објављивања просторних и урбанистичких планова и урбанистичких пројеката у електронском облику на сајту града;
 • издавање потврде пројекта парцелације односно препрацелације;
 • издавање потврде урбанистичког пројекта;
 • издавање информација о локацији;
 • издавање уверења о етажности објеката;
 • издавање уверења о времену градње и др;
 • спровођење поступака озакоњења објеката (израда извештаја о могућности озакоњења, контрола и овера техничке документације, издавање потврда о привременом прикључку на комуналну инфраструктуру, израда обавештења о такси за озакоњење, израда решења о озакоњењу и достављање решења  РГЗ-у ради уписа права својине на основу озакоњења објекта);
 • издавање решења о уклањању објеката по чл.168. Закона о планирању и изградњи;
 • издавање решења о уклањању привремених  објеката;
 • стручне и административне послова за градског урбанисту;
 • послове вођења регистра планске документације;
 • спровођење поступка обједињене процедуре електронским путем;
 • издавање локацијских услова;
 • прибављање услова за пројектовање и прикључење објеката на инфраструктурну мрежу;
 • издавање грађевинске дозволе;
 • издавање привремене грађевинске дозволе;
 • потврђивање пријаве радова;
 • потврђивање пријема пријаве завршетка израде темеља;
 • пријем изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу;
 • прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара;
 • обезбеђивање услова за прикључење на инфраструктурну мрежу;
 • издавање употребне дозволе;
 • покретање поступка уписа права својине на изграђеном објекту, односно посебним деловима објекта и издавање решења о кућном броју;
 • издавање одобрења за извођење радова по члану 145. Закона о планирању и изградњи (изградња помоћних и економских објеката, зидане ограде, адаптације, санације, реконструкције, промена намене објекта и др.);
 • прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе;
 • измену аката који се прибављају у обједињеној процедури електронским путем;
 • издавање потврде о правноснажности аката;
 • вођење регистра обједињених процедура кроз централни информациони систем;
 • подношење прекршајне пријаве против имаоца јавних овлашћења током спровођења обједињене процедуре ако током спровођења обједињене процедуре не поступа у роковима прописаним Законом о планирању и изградњи;
 • израду месечних извештаја о издатим грађевинским дозволама за потребе Републичког завода за статистику;
 • издавање обавештења у вези изградње објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Тел.016/212-774, 251-964
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 166 гостију и нема пријављених чланова