Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење за привреду и пољопривреду

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ обавља:

 • послове праћења свих статусних промена у области приватног предузетништва у складу са законом (занатство, трговина, угоститељство, туризам, саобраћај, издавачка делатност, здравство);
 • послове праћења стања и развоја приватног предузетништва и укупног привредног развоја града;
 • послове старања о унапређењу општег оквира за привређивање;
 • послове везане за образовање, смештај и снабдевање робним резервама;
 • послове везане за рационално коришћење и заштиту пољопривредног земљишта;
 • доношење програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;
 • одређивање ерозивних подручја и старање о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури;
 • санацију штете од елементарних непогода, предузимање мера на унапређивању сточарства, заштите биља, лова и риболова;
 • одређивање ближих услова за држање и заштиту домаћих животиња и утврђивање услова за њихово сахрањивање;
 • старање о спровођењу основних радова у пољопривреди (сетва, жетва итд.); подстицање развоја задругарства и села;
 • издавање водних услова, водне сагласности, водних дозвола за објекте локалног значаја;
 • стручне и административне послове Комисије за комасацију;
 • учествује у изради програма развоја делатности за које је надлежан Град и програма локалног економског развоја и њихово усклађивање са програмом развоја Републике Србије;
 • предлагање стратегије и политике развоја Града;
 • израду краткорочних и дугорочних прогноза о условима и могућностима развоја града;
 • предлагање мера развојне и локалне економске политике града;
 • израду биланса и пројекције развоја града;
 • стручно-аналитичке послове у вези са утврђивањем и реализацијом политике цена из надлежности града, праћење дејства мера економске политике на цене и трошкове живота;
 • праћење и предлагање мера ради отклањања поремећаја у кретању цена из надлежности Града;
 • припремање и предлагање градских прописа о ценама и других информативно-аналитичких материјала за потребе органа управљања Града;
 • издавање светлећих ауто-такси ознака;
 • израду статистичког билтена и других публикација;
 • послове од заједничког интереса из области цена за све општине Јабланичког округа;
 • израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта испод тржишне вредности, односно без накнаде;
 • обезбеђивање подршке за функционисање система одбране од града на територији града;
 • израду Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Лесковца;
 • израду Програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса;
 • предузимање мера за отклањање негативних последица и насталих штета од елементарних непогода на пољопривредним културама и учешће у процени штете од елементарних непогода у пољопривреди;
 • израду и реализацију Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда на територији града Лесковца;
 • стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије  Буџетског фонда за развој пољопривреде на територији града Лесковца;
 • промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;
 • израду програма развоја туризма;
 • боравишне таксе;
 • категоризацију угоститељских објеката за смештај: куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства;
 • стручне и административно-техничке послове у делу субвенција на републичком и локалном нивоу и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Тел.016/245-517
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 80 гостију и нема пријављених чланова