Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење за општу управу и заједничке послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ обавља:

 • послове везане за организацију и унапређење рада одељења градске управе;
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана;
 • вођење управног поступка у области матичних књига, личног имена и породичних односа за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за општине Урошевац, Качаник, Штимље и Штрпце;
 • ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Лесковца;
 • издавање потврда о изборном или бирачком праву;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • примање, прегледање, распоређивање, евидентирање и достављање поште упућене органима града и Градској управи;
 • вођење евиденције о вануправним предметима органа града, градске управе и вођење евиденције о управним предметима градске управе чија се евиденција не води у другој унутрашњој организационој јединици градске управе;
 • издавање уверења и потврда на основу података о којима се не води службена евиденција када је доказивање тих чињеница прописано законом;
 • отпремање поште органа града и градске управе;
 • архивирање и чување архивираних предмета, излучивање безвредног регистраторског материјала и предаја архивске грађе надлежном архиву;
 • послове управљања информационим системом, стручне координације, сарадње, организације и рада на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије за органе града и градку управу;
 • послове администрације сервера, радних станица и рачунарских мера;
 • израду и одржавање web сајтова, сервиса и апликација;
 • израду апликација за потребе градске управе, одржавање и backup база података;
 • пружање правне помоћи грађанима за остваривање њихових права;
 • израду планова одбране који су саставни део Планова одбране Републике Србије, предузимање мера за усклађивање припрема за одбрану правних лица у делатностима из своје надлежности и Плана одбране Републике Србије, предузимање мара за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању, спровођење мера приправнисти и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;
 • стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за град Лесковца;
 • послове економата;
 • текуће и инвестиционо одржавање и обезбеђење пословних зграда, пратећих објеката, уређаја и опреме, уређивање и загревање просторија и противпожарну заштиту;
 • послове везане за употребу, одржавање, сервисирање и гаражирање возила;
 • курирске послове, доставу материјала, одржавање чистоће и друге помоћно-техничке послове;
 • припрему Нацрта одлуке о образовању месних заједница и спровођење прописа којима су регулисани положај и права месних заједница;
 • унапређивање организације рада месних заједница;
 • стручне и административне послове за потребе месних заједница и њених органа;
 • стручне и административне послове за избор органа месних заједница;
 • послове везане за учествовањe у заштити људи, материјалних и културних добара и животне средине на територији града од елементарних непогода, удеса и катастрофа, у складу са Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

            Ради обављања појединих послова из надлежности градске управе оснивају се месне канцеларије за следећа подручја:

            1. Барје, за подручје: Барја, Вине, Калуђерца, Црцавца, Оруглице, Равног Дела, Гагинца и Мелова;

            2. Белановце за подручје: Белановца, Миланова, Карађорђевца, Петровца и Душанова;

            3. Брестовац за подручје: Брестовца, Липовице, Кутлеша, Шарлинца, Драшковца, Доњег Бријања и Међе;

            4. Богојевце за подручје: Богојевца и Навалина;

            5. Бунушки Чифлук за подручје: Бунушког Чифлука, Горње Бунуше, Доње Бунуше, Радоњице и Тодоровца;

            6. Винарце за подручје: Винарца, Прибоја, Залужња, Подримца и Доњег Стопања;

            7. Вучје за подручје: Вучја, Брзе и Жабљана;

            8. Велико Трњане за подручје: Великог Трњана, Пресечине и Рудара;

            9. Велика Грабовница за подручје: Велике Грабовнице, Мале Грабовнице, Загужана, Зољева и Тулова;

            10. Велика Копашница за подручје: Велике Копашнице, Мале Копашнице, Падежа и Слатине;

            11. Грделица за подручје: Грделица (варош), Грделица (село), Бојишине, Боћевице, Велике Сејанице, Вељег Кола, Дедине Баре, Козара, Ковачеве Баре, Несврте, Ораовице (код  Грделице), Палојца, Тупаловца, Добротина и Бистрице;

            12. Доња Јајина за подручје: Доње Јајине, Шишинца, Кукуловца, Горње Јајине и Паликуће;

            13. Дрћевац за подручје: Дрћевца, Горње Локошнице, Големе Њиве, Црковнице и Ораовице (код Црковнице);

            14. Губеревац, за подручје: Губеревца, Горњег Буниброда, Доњег Буниброда , Жижавице и Бадинца;

            15. Јашуња за подручје: Јашуње, Доње Купиновице, Злокућана и Грајевца;

            16. Манојловце за подручје: Манојловца, Велике Биљанице, Мале Биљанице, Доње Слатине, Горње Слатине, Доњег Крајинца, Горњег Крајинца, Кумарева, Мрштана, Рајног Поља, Јелашнице, Злоћудова и Номанице;

            17. Мирошевце за подручје: Мирошевца, Горине и Букове Главе;

            18. Орашац за подручје: Орашца, Горње Купиновице, Јарсенова, Ступнице, Пискупова и Градашнице;

            19. Печењевце за подручје: Печењевца, Брејановца, Чуфлука Разгојнског, Каштавара, Чекмина и Живкова;

            20. Предејане за подручје: Предејане (варош), Предејане (село), Бричевља, Граова, Кораћевца, Крпејца, Личног Дола, Мрковице, Сушевља, Црвеног Брега и Новог Села;

            21. Разгојна за подручје: Разгојне, Доње Локошнице, Грданице, Смрдана и Бабичког;

            22. Стројковце за подручје: Стројковца, Накривња, Чукљеника, Белог Потока и Шаиновца;

            23. Славујевце за подручје: Славујевца, Дрводеље и Игришта;

            24. Турековац за подручје: Турековца, Горњег Синковца, Горњег Трњана, Свирца, Власа и Доњег Трњана;

Месне канцеларије су у саставу Одељења за општу управу и заједничке послове.

            Месне канцеларије обављају послове који се односе на:

 • пријем поднесака за градску управу;
 • вођење матичних књига и издавање извода и уверења из матичних књига и књига држављана за насељена места која покрива месна канцеларија;
 • прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка;
 • оверу потписа, рукописа и преписа;
 • узимање изјава од грађана по замолницама надлежних органа;
 • издавање уверења о чињеницама о којима се не води евиденција код градске управе, када је доказивање тих чињеница прописано Законом;
 • прикупљање и достављање података за потребе државних органа и Градске управе;
 • пријем, завођење и експедицију поште и
 • друге послове који су им Законом, Статутом и другим актима Скупштине града поверени.

            Месне канцеларије обављају послове према стручним упутствима и под надзором Одељења за општу управу и заједничке послове и одељења градске управе из чије надлежности обављају послове.

Тел.016/200-831
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 180 гостију и нема пријављених чланова