Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење за јавне набавке

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ обавља:

 • послове на основу исказаних потреба за набавком добара, услуга или радова свих органа града и Градске управе, на  сачињавању предлога Плана набавки и јавних набавки за наредну годину и исти доставља Одељењу за финансије, истовремено са достављањем финансијског плана;
 • послове у циљу утврђивања процењене вредности сваке конкретне јавне набавке и врши истраживање тржишта;
 • припрему одлука о покретању поступка јавне набавке и образује комисију за спровођење поступка јавне набавке;
 • координирање рада Комисије приликом припремања конкурсне документације;
 • примање пријава, односно понуда и поступа са њима у складу са начелима јавне набавке;
 • спровођење потребних радњи, односно доношење одговарајућих одлука по захтеву за заштиту права понуђача;
 • доношење одлуке о обустави поступка, односно закључивање оквирног споразума или додељивање уговора најповољнијем понуђачу и закључивање уговора са изабраним понуђачем за случај да се предмет јавне набавке у целости финансира из буџета града, по спроведеном поступку јавне набавке;
 • пружање стручне помоћи индиректним корисницима буџетских средстава из области јавних набавки;
 • спровођење поступака набавки добара, услуга или радова на које се закон не примењује, а сходно начелима јавних набавки и интерног акта;
 • достављање кварталних и годишњих извештаја о спроведеним поступцима јавних набавки Републичкој управи за јавне набавке;
 • праћење извршења уговора закључених по спроведеном поступку јавне набавке;
 • чување документације о спроведеним поступцима јавних набавки;
 • пружање тражених информација о спроведеним поступцима јавних набавки сходно Закону о слободном приступу информација од јавног значаја;
 • спровођење обједињених набавки за више наручилаца у складу са Законом;
 • давање овлашћења другом наручиоцу за спровођење поступка јавне набавке у случају указане потребе;
 • спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других наручилаца који су индиректни корисници буџетских средстава;
 • вођење евиденције о свим спроведеним поступцима јавних набавки  и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Као тело за централизоване јавне набавке једини је наручилац за органе Града и Градску управу

Тел.016/215-990, 216-651

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 223 гостију и нема пријављених чланова