Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење за финансије

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ – обавља:

 • израду нацрта Одлуке о буџету града Лесковца, нацрта Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града Лесковца и нацрта Одлуке о завршном рачуну града Лесковца;
 • припрему и достављање корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета;
 • припремање и утврђивање квота и апропријација за директне и индиректне кориснике средстава;
 • анализу предлога финансијских планова буџетских корисника и усаглашености са упутством;
 • послове везане за одобрење (решења) о преусмеравању апропријација;
 • припрему нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
 • израду периодичних извештаја о извршењу буџета; буџетско извештавање;
 • припрему прописа из области финансија, које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
 • контролу захтева за плаћање и наменско коришћење средстава; праћење извршења буџета града;
 • финансијско планирање, управљање готовином, управљање финансијским информационим системом и контрола расхода;
 • финансијско-материјалне и књиговодствене послове буџета,  фондова, рачуна посебних намена  и месних заједница;
 • обрачун зарада, накнада зарада и других примања запослених;
 • праћење прописа из области јавног дуга и управљање јавним дугом;
 • израду консолидованог завршног рачуна, вођење евиденција о инвестицијама града и извештавање;
 • контролу образаца за исплату зарада  јавних и јавно комуналних предузећа;
 • отварање подрачуна динарских средстава корисника јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна корисницима јавних средстава и осталим правним лицима и другим субјектима који не припадају јавном сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора;
 • послове везане за ближе уређивање начина коришћења средстава са подрачуна консолидованог рачуна трезора; извештавање о коришћењу средстава;
 • послове везане за старање о пласирању слободних новчаних средстава и обавештавање Управе за трезор;
 • вођење главне књиге трезора и осталих пословних књига;
 • праћење прилива прихода и извршење расхода на консолидованом рачуну буџета;
 • усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и добављачима;
 • припрему и извршавање плаћања;
 • вођење евиденција о основним средствима;
 • припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област;
 • доношење решења о утврђивању локалних јавних прихода;
 • послове контроле законитости и правилности обрачунавања и плаћања    локалних јавних прихода;
 • решавање у првом степену по захтевима и жалбама изјављеним од стране пореских обвезника на решења о утврђеним пореским обавезама;
 • доношење планова редовне и ванредне контроле локалних јавних прихода, планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода и праћења њиховог извршење;
 • послове обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретностима пореских обвезника;
 • доношење решења о принудној наплати и спровођење поступка принудне наплате локалних јавних прихода из покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања пореских обвезника;
 • спровођење поступака по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода;
 • послове у поступку израде пореског завршног рачуна, обраде и састављања извештаја за потребе органа локалне самоуправе;
 • послове пријаве пореског потраживања за случај покретања стечаја или отварања поступка ликвидације пореских дужника;
 • подношење захтева за покретање прекршајног поступка;
 • вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе из своје надлежности и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.

Тел.016/212-007, 212-419
е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 38 гостију и нема пријављених чланова