Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Одељење комуналне полиције

ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ обавља:

 • непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушавања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:

            1. спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;

            2. заштиту зелених површина и површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично);

            3. сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима на којима није дозвољена продаја одређених производа;

            4. спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других спољних делова зграде, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање порука, обавештења, цртежа на спољним деловима зграде и површинама јавне намене; лепљење плаката, огласа, обавештења, смртовница, реклама и друго, постављање средстава за оглашавање, ван предвиђеног места; уништавање и оштећивање ограде и зеленила и других елемената уређења површина око зграда; прљање, оштећивање или премештање објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање грађевинског и другог отпада на површинама јавне намене; спаљивање смећа и отпадних гума и друге врсте отпада; ометање коришћења и оштећивање површина јавне намене и у јавном коришћењу од кретања, заустављања и паркирања моторних возила; оштећивање и уклањање затварача са отвора на површинама јавне намене и у јавном коришћењу; постављање запрека за возила супротно прописима града; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене; вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању);

            5. контролу уклањања снега и леда;

            6. спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично);

            7. контролу извођења и шетања кућних љубимаца без поводника и заштитне корпе;

            8. заштиту гробаља од неовлашћеног коришћења;

            9.обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);

            10.обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;

            11.контролу паркирање (контрола коришћења паркиралишта у складу са прописима и сигнализацијом, паркирање на резервисаним паркинг местима и прилазима паркинг месту);

            12.контролу употребе симбола и имена Града.

 • обавештавање грађевинске инспекције о извођењу грађевинских радова на објекту;
 • обавештавање надлежне инспекције по питањима у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:

            1.јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.);

            2.ауто-такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, паркирање на аутобуским стајалиштима, уредност и чистоћа такси возила и др.);

            3.ванлинијски превоз путника и робе за сопствене потребе, укрцавање и искрцавање путника на аутобуским стајалиштима које је забрањено градском одлуком;

 • заштиту општинских и некагорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
 • заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за град;
 • контролу над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града;
 • послове подршке у спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
 • пружање помоћи надлежним органима Града, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
 • предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града;
 • послове везане за учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода и
 • друге послове из ове области у складу са Законом и Статутом града.


Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 53 гостију и нема пријављених чланова