Насловна

Локална самоуправа

Градска управа

Виртуелни матичар

Привреда

Сервисне информације

Контакт

Насловна

Добродошли на сајт Услужног центра Града Лесковца

fГрадска управа за финансије града Лесковца - Одсек локалне пореске админитрације  обавештава обвезнике плаћања локалних јавних прихода, да на основу измена Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Локална пореска администрација на захтев пореског обвезника може одложити плаћање главног пореског дуга до 2.000.000 динара без камате за правна лица и до 200.000 динара за физичка лица, са стањем на дан 04. марта 2016. године, најдуже до 60 месечних рата уз отпис 100% камате.

Захтев за одлагање плаћања пореског дуга на рате може да се поднесе Локалној пореској администрацији у периоду од 01.априла 2016. до 04. јула 2016. године. Услов за остваривање права на плаћање дугованог пореза на рате јесте да порески обвезник измири све текуће обавезе доспеле за плаћање од 04.марта.2016. године до дана подношења захтева и достави доказ о томе.

У поступку одлучивања по захтеву, средство обезбеђења наплате не пружа правно лице и предузетник, са дугом до 1.500.000 динара, односно физичко лице, које дугује до 200.000 динара. Средство обезбеђења наплате потребно је за дуг изнад 1.500.000 динара односно изнад 200.000 динара и то у износу главног пореског дуга изнад наведених износа, у који се урачунава и износ припадајуће камате на тај део дуга.

Пореском обвезнику који редовно измирује рате дугованог пореза, уклључујући и текуће обавезе у складу са Законом, отписује се камата на дуг која се односи на дуговани порез плаћен у том периоду, по истеку сваких 12 месеци, до измирења тог дуга у потпуности.

У случају када порески обвезник и пре истека рока плаћања дугованог пореза исплати дуговани порез у потпуности, пореском обвезнику се отписује целокупна камата на тај дуг.

Међутим, уколико се порески обвезник не буде придржавао прописаних услова и рокова из решења, односно споразума о одлагању плаћања дугованог пореза на рате, Локална пореска аднинистрација ће по службеној дужности поништити споразум, односно укинути решење и неплаћени порез, укључујући и неплаћену камату на тај дуг, без одлагања наплатити из средстава обезбеђења, односно у поступку принудне наплате, у складу са Законом. 

 

Виртуелни матичар

Обједињена процедура

Обрасци ЛПА

baner LE elektronski registar

Жалбе | Захтеви


 

Радно време

Шалтери Услужног центра:

Понедељак - Петак: 07:00 до 17:00
Субота: 09:00 до 14:00

Књига утисака

Да ли сте задовољни радом Обједињене процедуре?

Услуге су на високом нивоу - 54.3%
Услуге су на просечном нивоу - 11.4%
Могло би бити и боље - 11.4%
Задовољава - 2.9%
Незадовољава - 20%

Укупно гласова: 35
Ова анкета је завршена!

Сервисне информације

Thumbnail У Лесковачком породилишту за 24 часа рођенe су четири бебе. Једна девојчица и три дечака.
Thumbnail Према данашњем распореду екипе Porr - Werner & Weber d.o.o чистиће и одвозиће смеће из следећих улица...
Thumbnail У хитној служби лесковачког Дома здравља и претходне ноћи било је доста интервенција 28 кућнe посетe лекара, амбулантно је...
Thumbnail У протекла 72 часа, на подручју Полицијске управе Лесковац: регистрован је један догађај нарушавања...
Thumbnail Снабдевање електричном енергијом града и околине је уредно.
Thumbnail Водоснабдевање града и околине је уредно.

Резултати анкета

Тренутно на сајту

Ко је на мрежи: 125 гостију и нема пријављених чланова